Házirend – Duna Nap

1. A Látogatók a Rendezvényen történő részvétellel vállalják, hogy a közreműködőkkel a jogszabályi keretek között együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik. A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
2. A szervezők jogosultak a házirendet megszegő, más látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavaró személyeket a rendezvényről kizárni.
3. A rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított.
4. A rendezvény területére veszélyes, sérülés okozására alkalmas, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A látogatók nem tarthatnak maguknál a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.). Ilyen tárgyak birtoklása szabálysértésnek minősül.
5. A rendezvény területére a szervezők engedélye nélkül járművel behajtani tilos!
6. A rendezvény keretén belül tartandó főzőversenyen, kizárólag a szervezők által biztosított tűzifa használható, gázpalack, egyéb tűzgyújtó eszköz használata tilos. Tiltott tűzgyújtó eszközök használata a versenyből való kizárást jelenti.
7. Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen és a szervezők által meghatározott időben lehet.
8. A rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget a velük szerződésben álló partnereik által nyújtott termékek és szolgáltatások minőségéért.
9. A látogatók fokozottan kötelesek vigyázni a természeti értékekre és tartózkodni azok megkárosításától. A szemét elhelyezésére a kihelyezett szemétgyűjtőket használják.
10. A rendezvényről hang‐ és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényt szervezőkkel szemben. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíteni lehet. A felvételt készítő szervezők a felvételekre térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szereznek.
11. A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
12. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között nem mentesít a szabályzatban foglaltak megsértéséért járó következmények alól!