Dr. Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész

2023. június 3.

14:00

Pilvax udvar

DUNA NAP - DR. RÓZSAFALVI ZSUZSANNA IRODALOMTÖRTÉNÉSZ

Rózsafalvi Zsuzsanna, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója. Az ELTE BTK hallgatója volt, 2009-ben szerzett doktori fokozatot a Nyugat kritikatörténetét tárgyaló disszertációjával. Fő kutatási területe a XIX. századi prózairodalom – különös tekintettel Jókai Mór prózapoétikájára , valamint a korszak sajtó- és könyvkiadás-története. Több irodalomtörténeti tárgyú kiállítás munkatársa.